Kontakt

POSTADRESSE:
Swing’n’ Sweet Jazzclub
Postboks 1080, Sentrum
5809 Bergen
TELEFON: 922 28 139 til styreleder Gro Snilstveit

E-POST: styret@swing-n-sweet.no

BOOKING: styret@swing-n-sweet.no