Foto: Lars Opstad

Rubber Soul Quartet

19 November kl 1330

Det å spille de klassiske låtene til The Beatles i jazzversjoner kan kanskje regnes som musikalsk blasfemi. Men allikevel er det nettopp det Rubber Soul Quartet har kastet seg ut i. Store deler av Beatles-repertoaret egner seg nemlig godt å improvisere over og leke med for jazzmusikere. Med utgangspunkt i de originale melodiene, gjør kvartetten elegante, re-arrangerte jazzversjoner av f.eks. «Norwegian Wood», «Drive My Car», «She’s Leaving Home», «Here, There and Everywhere» og «Blackbird», både med og uten vokal.