Nosferatu

11 Desember 2021 Kl 1330

Nosferatu har som intensjon å videreføre den amerikanske crooner-arven, på et musikalsk så vel som på et kulturelt plan. Alle utøverne har et nært forhold til crooner-musikken som strekker seg fra 30-tallet og frem til i dag, og har en oppfatning av at dette er musikk som folk trenger i disse tider. Innen disse rammene forsøker Nosferatu å skape mulighet for improvisatorisk utfoldelse, samtidig som det musikalske uttrykket er så tilgjengelig som mulig. Nosferatu er et av få band av vår samtid som søker å holde den vokalbaserte jazzmusikken i hevd, og gjøre den dagsaktuell i en moderne drakt.

Denne ettermiddagen blir spekket med klassikere fra «the American song book» og kanskje til og med noe julejazz fra Disney-repertoaret.