Modi

1 April KL 14

MODI insisterer ikke på hva de er eller hvor de hører til – de beveger seg fremover.
Bandmedlemmene har med sine ulike musikalske referanser møtt hverandre i et varmt, modig,
tilstedeværende og kommuniserende rom. Bandet vant Jazz i sikte i 2015, og spilte
på Maijazz og Nattjazz samme år. Etter to landsomfattende turnèer har de spilt inn
sin første plate – “Tilbake” som er gitt ut på eget selskap. Alle tekstene beskriver tanker og følelser knyttet til ulike hendelser som oppstår i møtepunktet mellom mennesker og er skrevet på norsk. Det er gjennom morsmålet vokalisten vil uttrykke de ulike historiene.