Foto: Bjarne Øymyr

Linda Farestveit med Inventarium

8 September kl 1330

Samarbeidet mellom Linda og KK begynte på Nattjazzen i 1985. Etter kort tid resulterte dette i dannelsen av bandet “Night&Day”
med Per Jøgensen. Denne gruppen var aktiv med turnéer, klubbjobber og kirkekonserter frem til 1993 og utga LP/CD i 1991.
Linda Farestveit med INVENTARIUM viderefører en del av Night &Day repertoaret i fra 80- og 90- tallet ved å spille mange av KK’s original-
komposisjoner som er skrevet spesielt for Linda. Men det har også kommet til nytt materiale, ikke minst på grunn av samarbeidet med
spennende aktører, og veletablerte musikere.

>