Jazzmin

2 Mars kl 14

Musikerne i Jazzmin har alle lang fartstid fra ulike musikkstiler, klassisk, pop, og jazz og alle spiller i forskjellige storband. I 2008 dannet de denne sekstetten ut fra et ønske om å spille jazz i mindre format. Repertoaret plukkes fra “øverste hylle” i jazzkatalogen med et spenn fra 1930 til 1990 tallet med enkelte innslag også hentet fra populærmusikk-/funk-/fusion-scenen.

Besetning: