Fana Big Band med Ivar Kolve

17 November Kl 1330

Den Bergenbaserte Vossingen Ivar Kolve og Fana Big Band inviterar til konsert med musikk som spenner over 80 år av jazzhistorien, frå Lionel Hampton, Milt Jackson og Terry Gibbs, til Ivar Kolve sine eigne komposisjonar.