Søbstad/Vincze Sekstett

16 April kl 14

Søbstad-Vincze sekstett har eksistert siden slutten av 80-tallet og har med uregelmessige mellomrom opptrådt på ulike scener i Bergen. Gruppen består av 6 veletablerte musikere av den gamle generasjonen. Gruppens musikalske identitet er bygget på standardlåter og jazzoriginallåter fra 60 og 70 tallet, swing, ballader og latin.  Arrangementene er skrevet av Vincze og Søbstad.