Hystad/Arnesen/Andersen/Ulveset/Jørgensen

12 November 1330

Det blir programendring førstkomande lørdag 12.november. Øystein Søbstad er forhindra frå å stille og inn kjem sjølvaste Ole Jakob Hystad. Det betyr at repertoaret blir litt endra frå å vere ein rein tribute konsert tilegna Canonball Adderley og Horace Silver til ein meir variert konsert med musikk av mange musikarar/komponistar – og “det blir mye bop” seier musikarane.
Med andre ord – det kjem til å svinge!!