Nina Simone Tribute

20 Oktober kl 14

Fredriksberg Jazz Ensemble ble stiftet i 1973 i bydelen Nordnes i Bergen, og har fremdeles to medlemmer med fra originalbestningen. Bandet har i løpet av sin eksistens hovedsakelig jobbet med tradisjonell jazz, i perioder tydelig inspirert av europeiske artister og arrangører. I de senere år har innslag fra swing og latinjazzen blitt mye mer sentrale i repertoaret. Egne arrangementer er også med på å sette sitt tydelige og spesielle preg på opptredener.
Godt humør og en uformell stemning er viktige stikkord for denne gjengen av unge menn i flere aldre, som heller ikke går av veien for å kalle seg for «Regjerende Nordnesmeste i trad.jazz», eller andre betegnelser som er mer eller mindre mulig å dokumentere.
Bandet har samarbeidet med Kim Fairchild i en årrekke og utfyller hverandre i lek, sang og toner. Til årets Sildajazz bød de blant annet på musikalske juveler fra den legendariske artisten Nina Simones repertoar, som de nå tar med seg til Swing’n’Sweet Jazzclub. Kim Fairchild er en bergensk sanger, skuespiller og entertainer. Hennes humør og kraft gjør stort og ofte varig inntrykk på mennesker hun treffer og opptrer for.
Bandets «hjemmebane» er helt klart Swing´n´Sweet jazzclub i Bergen, hvor ensemblet er å treffe jevnlig.