Morgengry

10 Desember kl 1330

Morgengry er en kvartett, bestående av kjente musikere for klubbens publikum etter opptredener med ulike band-konstellasjoner på Swing’n’Sweet. Men denne gang med en litt spesiell instrument-sammensetting, som gir ett unikt klangbilde.
Repertoaret er hentet fra F. Sinatra/E. Fitzgerald/C. Baker sine sangbøker, samt musikk av T. Jobim, M. Santos m.fl.