Fredriksberg Classic

17 mai NB! kl 13

Årets 17. mai band er sammensatt for anledningen av tidligere og nåværende medlemmer av Fredriksberg Jazz Ensemble med unntak av basisten, og derav navnet FREDRIKSBERG CLASSIC. Repertoaret er selvsagt stortsett hentet fra tidligere Fredriksberg tider og kommer helt sikkert til å vekke minner hos bandets trofaste tilhørerskare. Musikken blir med hovedvekt på trad Jazz, slik vi opplevde den på 50-60-70 tallet. Det skal bli musikk som vårt publikum vil gjenkjenne og føle seg hjemme med.