Fana Big Band

12 Mars kl 1330

Fana Big Band har siden oppstarten i 1979 vært en aktiv og markant aktør i byens vitale storbandmiljø, og har gjennom årene samarbeidet med en rekke lokale og nasjonale størrelser. I pandemiåret 2021 opptrådte de som eneste innslag herfra på Lillestrøm Storbandfestival, og er ellers vanligvis aktive i klubbsammenhenger så vel som på tradisjonelle balltilstelninger.

På Swing’n’Sweet vil bandet, under ledelse av musikalsk leder Michael Barnes, og sammen med vokalsolist Wenche Bruun Lien, presentere et program bestående av musikk fra tre ulike epoker.