E30

2 Mars 1330

E3O er en trio som ble til da gitarist Erik Evja Eikill gikk masterutdanningen ved Griegakademiet. Trioen spiller i hovedsak musikk signert Eikill, men det vil også bli innslag av jazz-standards og andre “coverlåter” fra pophistorien. Musikken er stilmessig variert, og preges av veksling mellom det gjennomkomponerte og det improviserte. Mye av musikken eksperimenterer med ulike tonale konsepter, og prøver å sette ukonvensjonelle tonale landskap i mer kjente stilmessige settinger.